DVASRCA.COM

Podsjetnik o Božiću

Hošea je prorokovao o dolasku Mesije: "Ja ću ih izbaviti od vlasti Podzemlja, od smrti ću ih spasiti! Gdje je tvoja kuga, o smrti, gdje pomor tvoj, Podzemlje" (Hoš 13,14). Kad je Isus došao na svijet, ispunio je ovo proročanstvo, govoreći: "Ja sam uskrsnuće i život. Tko vjeruje u mene, ako i umre, živjet će. Tko god živi i vjeruje u me, sigurno neće nigda umrijeti" (Iv 11,25-26).Isus pita: "Znaš li zašto sam ovdje? Znaš li zašto sam rođen u siromaštvu, zašto su mi se divili pastiri, zašto su mi mudraci donijeli darove i zašto su anđeli pjevali one noći? Da bi ti mogao imati vječni život!" Da, Isus sam je povezao svoje rođenje s uskrsnućem: "Jer ne siđoh s neba da vršim svoju volju, nego volju onoga koji me posla … volja je Oca mog da svaki koji vidi Sina i vjeruje u nj dobije život vječni i da ga ja uskrisim u posljednji dan" (Iv 6,38-40).

Uskrsni život nam je već na raspolaganju – u ovom životu. Imamo ovo obećanje: "… da bismo, kao što je Krist uskrsnuo od mrtvih Očevom slavom, i mi živjeli novim životom" (Rim 6,4).

Dok ove godine slavimo Božić, držimo na pameti uskrsnuće. Neka slika štalice bude most – Krist premošćuje bezdan između zemlje i neba i daje nam vječni život s našim otkupiteljem. Kakav slavan podsjetnik Božića!

Autor: David Wilkerson (1931-2011)